Hubso inleder process om extern kapitalanskaffning

Report this content

Stockholm 2018-05-14

Styrelsen för NEVI har erhållit information om att innehavet Hubso AB har inlett en process om kapitalanskaffning som inkluderar externa investerare om upp till 3 MSEK. Bolaget värderas i den kommande emissionen till 15 MSEK pre-money.

I det fall kapitalanskaffningen genomförs som förväntat är NEVIs ägarandel efter emission cirka 22 % (21 %) av rösterna och  46 % (47,5 %) av kapitalet.

"Vi har en ambition att växa och ta andelar på marknaden i snabbast möjligast takt. En parameter i att lyckas med den ambitionen är en stark kassa. Vi är inte överraskade att vår snabba tillväxttakt inom ett hett framtidssegment attraherat intressenter. Vi för nu en intensiv dialog med ett flertal intressanta investerare. Vi avser att återkomma till marknaden om en investeringsrunda genomförs", säger Josefine Abrahamsson, VD för Hubso.

Kort om Hubso:

Hubso utvecklar och driver ett e-handelssystem specifikt uppbyggt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för influencers att kombinera sitt varumärkesbyggande med försäljning. E-handelssystemet administrerar, automatiserar och tillhandahåller de verktyg som behövs för en simplifierad och kvalitativ försäljning av produkter knutna till det unika varumärke som influencers uppbär genom sin person.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar