Ingår LOI om förvärv av UBERCRATE LTD - digital gaming leverantör

Report this content

Stockholm 2017-09-22

NEVIs dotterbolag (A IT-solutions II AB) har idag ingått ett LOI med ägarna till UBERCRATE LTD om att förvärva samtliga aktier i bolaget. UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE.IO vilket är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribuerar digitalt.

UBERCRATE har under de senaste 12 månaderna omsatt cirka 386 000 USD men ett resultat om cirka 337 000 USD. Bolaget har cirka 2 000 betalande kunder via abonnents-tjänster. Bolaget har sitt säte i London UK och har bedrivit verksamheten sedan 2015.   

Enligt ingånget LOI ska köpeskillingen uppgå till 700 000 USD vilka betalas vid tillträde. Vidare kan en tilläggsköpeskilling uppgå till ytterligare högst 200 000 USD. Köpeskilling kommer erläggas kontant.  
I och med ingånget avtal (LOI) påbörjas sedvanlig DD-process och A IT-solutions II AB:s beräknar att tillträde kan ske under oktober månad.  A IT-solutions II AB kommer finansiera förvärvet genom en kapitalanskaffning från externa investerare.    

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Ordförande Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 september 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar