Innehavet CGIT erhåller betydande order

Report this content

Stockholm 2017-09-06

New Equity Ventures innehav CGIT har erhållit en betydande order med ett initialt värde över 16 MSEK. Se separat PM för mer information om ordern: LÄNK.

NEVI ser positivt på CGITs utveckling och för dialog med bolagets ledning om notering, lämplig tidpunkt och marknadsplats för CGIT. NEVI äger per idag: 24,81 % av kapitalet och 14,80 % av rösterna.

“CGit är ett kunskaps- och idédrivet bolag som levererar innovativa IT-lösningar. Vi hjälper företag att få ut det mesta av sina befintliga IT-lösningar och att hitta maximal affärsnytta i planerade investeringar. Vår inställning är att morgondagens utmaningar inte kan mötas med gårdagens teknik och ett samarbete med CGit skall alltid vara värdefullt, lönsamt och rätt i tiden”

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar