Innehavet CGit noteras på Aktietorget

Report this content

Stockholm 2017-12-06

CGit Holding AB, ett etablerat IT-bolag med säte i Mölndal, har idag erhållit godkännande för notering på Aktietorget. Planerat datum för aktiens första handelsdag är preliminärt satt till den 9 januari 2018. Noteringen är villkorad av att CGit uppnår spridningskravet om 300 aktieägare genom den fullt garanterade noteringsemissionen.

Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på Aktietorgets webbplats (www.aktietorget.se).

NEVI-koncernen äger innan emissionen cirka 27 respektive 16,5 procent av kapitalet och röstantalet i CGit.

Kort om CGit:

CGit har under perioden 2017-01-01 till 2017-10-31 en omsättning om cirka 45,6 MSEK med positivt resultat.

Bolaget har sitt säte i Mölndal och har cirka 25 personer anställda. CGit har alltsedan grundandet 2007 tillhandahållit sina kunder IT-relaterad service, kunskap och rådgivning i absolut framkant. Bolaget har en svårslagen samlad erfarenhet och expertkunskap varifrån det tar avstamp i sitt uppdrag att varje dag förse sina kunder med informationstekniska lösningar som tål att växa i och som går att skräddarsys utifrån varje unikt företags behov. Ett samarbete med CGit välkomnar framtiden och ger kunden styrka till att fullt ut kunna fokusera på sina intäktsdrivande delar genom den trygghet som en optimerad IT-struktur skapar.

//

Läs mer om CGit på bolagets hemsida www.cgit.se.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
Email: ir (at) newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar