Innehavet CGIT ökar omsättning och inleder noteringsprocess

Report this content

Stockholm 2017-09-21

NEVI har idag erhållit informationen om att innehavet CGIT Holding AB beslutat om att inleda sin noteringsprocess och målet är att notera sig innan julen 2017. NEVI som aktiva ägare ser positivt på detta besked. NEVI äger 24,8 % av kapitalet och 14,8 % av rösterna. NEVI har ställt sig positiva till att investera ytterligare kapital i CGIT under kommande noteringsprocess.    

CGIT har under perioden jan - aug 2017 omsatt cirka 38,7 MSEK (24,8 MSEK 2016) med ett positivt resultat. CGIT har sitt säte i Göteborg och har cirka 25 medarbetare. CGIT bedriver verksamhet inom datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn och har lång och gedigen erfarenhet inom branschen.        

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

Ordförande Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar