Innehavet Orgo Tech inleder noteringsprocess

Report this content

Stockholm 2017-10-10

NEVI har idag fått besked från Orgo Tech AB:s styrelse att bolaget beslutat om att inleda sin listningsprocess med förhoppningen att notera sig innan årets slut. Bolaget har för avsikt att genomföra en spridningsemission där målet är att ta in cirka 5 MSEK till ett bolagsvärde om cirka 24 MSEK. Kapitalet skall användas till att stärka varumärket Orgo Tech och vidareutveckla organisationen och bolagets produkt.

NEVI ställer sig positiva till listningsprocessen som är i linje med Bolagets affärsidé att investera i micro-bolag samt utveckla in-house projekt, för att därefter arbeta för att få bolagen noterade.

NEVI-koncernen äger innan emissionen 43,3 % av Orgo Tech AB.

Kort om Orgo Tech:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar