Innehavet Transiro Int AB förbereder sig för notering

Report this content

Stockholm 2016-09-22

New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (ägande 16 %) har meddelat NEVI om att Bolaget inlett en process mot notering av bolagets aktie på lämplig marknadsplats. Målet är bolaget ska vara noterat under hösten 2016. I samband med noteringsprocessen ska Bolaget genomföra en nyemission på mellan 6 - 8 MSEK. NEVI har som mål att försvara sin ägarandel vid notering.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar