Intressebolaget Aerowash genomför Pre-IPO

Stockholm 2016-11-10

NEVI-koncernens intressebolag (ägande 30 % av kapital innan emission) Aerowash AB (publ) har meddelat NEVI om att bolaget genomför en riktad nyemission som en del i processen att notera Bolaget. I och med emissionen minskar ägandet för NEVI genom utspädning till 26 % av kapitalet och 13,43 % av rösterna.

Emissionen värderar Aerowash till 21,5 MSEK (post-money) och emissionen inbringar Bolaget 2,5 MSEK. NEVI har ställt sig positivt till emissionen och innebörden att ägandet genom utspädning går från 30 % till 26 % av kapitalet och 13,43 % av rösterna. NEVI anser fördelarna med en kapitalanskaffning från externa investerare överväger nackdelarna och vidare kommer det nya investerarna och kapitalet möjliggöra till ytterligare expansion och förstärkning av organisationen.


För mer information om Aerowash:
Hemsida: Aerowash.se
E-post: niklas.adler@aerowash.se.

//

             
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar