Intressebolaget Mobilåtervinning i Sverige AB klar för listning

Report this content

Stockholm 2016-05-24

NEVI:s intressebolag Mobilåtervinnig i Sverige AB som varit upptaget för handel på Mangoldlistan har blivit godkänt för listning på NGM MTF Nordic:s handelsplats. Första dag för handel kommer vara 2016-05-26.

NEVI-koncernen äger 341 677 aktier vilket motsvarar 39,88 % av röster och kapital.           

//

             
För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar