Intressebolaget Mobilåtervinning slutför förvärv och tas upp för handel

Report this content

Stockholm 2016-02-25

New Equity Venture Int AB har i och med att dotterbolaget Stureguld Sverige AB delat ut hela sitt innehav Mobilåtervinning i Sverige AB blivit nya huvudägare med 37,7 % av röster och kapital. Per igår 2016-02-24 meddelades att Mobilåtervinning tas upp för handel på Mangoldlistan med beräknad start 2016-02-29.

Idag meddelande Mobilåtervinnings att Bolaget slutförts förvärvet av Pantaluren AB. Tillträde sker omgående. Tillsammans kommer Mobilåtervinning med varumärket Mobilpengar.se och nu dotterbolaget Pantaluren.se bli den ledande aktören avseende återvinning av mobiltelefoner på den svenska marknaden. NEVI kommer i och med det genomförda förvärvet minska sitt ägande från 37,7 % till ca 31 %.  

NEVI kommer framleds vara aktiva i Bolagets strategiska utveckling och målet är att Mobilåtervinning redan under kvartal två tas upp för handel på en större marknadsplats.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar