Intressebolaget MOVI får uppmärksamhet i tidningen Metro

Stockholm 2016-09-19

Mobilåtervinning i Sverige AB, New Equity Ventures intressebolag (innehav ca 44 %) som är noterat på NGM MTF får allt större uppmärksamhet i media. Idag publicerades en artikel i tidningen Metro (se länk: METRO) om bolagets verksamhet och tidigare har branschen uppmärksamats i tidningen IDG (se länk: IDG).

NEVI är övertygade om att Mobilåtervinning befinner sig i en högintressant bransch med växande marknad och ser positivt på innehavet.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar