Investerar i ”coffee concept” Bolaget Sjöstrand Coffee

Report this content

Stockholm 2015-10-21
Igår 2015-10-20 förvärvade NEVI, genom dotterbolaget N Venture 3 AB, 100 % i ”Coffee-concept”- Bolaget Sjöstrand Trading AB med varumärket Sjöstrand Coffee. Förvärvet skedde genom en apportemission. Efter förvärvet äger NEVI 17,48 % av kapitalet och 7,17 % av rösterna i det gemensamma N. Venture 3 AB.

Om Sjöstrand Coffee
För tre år sedan hade vi en vision om en espressomaskin med en design som vi gillar och miljövänliga kapslar. Tre år senare är Sjöstrand Coffee ett nystartat företag som designat och utvecklat en patentfri espressomaskin för kapslar, kompatibel med Nespresso-systemet. Maskinen säljs, tillsammans med biologiskt nedbrytbara kapslar.

Under vår första verksamma 12 månaders period oktober 2014 – oktober 2015 har 5500 maskiner sålts i 10 länder på tre kontinenter vilket motsvarar en omsättning på cirka 5 MSEK med ett positivt EBITA resultat. Bolaget har gjort en private placement under 2015 och tagit in 575 000 SEK. PP: n baserades på en värdering på 15 000 000 SEK. Sjöstrand Coffee är ett litet familjeföretag med två anställda samt underkonsulter vid behov med bas på Ingarö utanför Stockholm. Vårt mål är att bli en stor internationell aktör med fokus på design och hållbarhet. Det är en av de stora drivkrafterna bakom bolaget.

Jenny & Niklas,
Ägare & grundare Sjöstrand Coffee

Mer om Bolaget kontakta:
VD - Jenny Svensson
http://www.sjostrandcoffee.se
Jenny@sjostrandcoffee.se

Tel:+46(0)8
 -677 00 72  


Transaktionen:

Efter långa förhandlingar mellan parterna kom parterna igår överens om ett ägarförhållande i det nybildade dotterbolaget (EK 50 000 SEK), N. Venture 3 AB, där NEVI blir ägare till 17,48 % av kapitalet och 7,17 % av rösterna. De tidigare ägarna av Sjöstrand Trading AB blir huvudägare i N. Venture 3 AB med resterande röster och kapital. Transaktionsvärdet var 1 800 000 kronor. Tillsammans är nu målet att ta Bolaget N. Venture 3 AB till en nästa nivå. Målet är att notera Bolaget på lämplig marknadsplats under den närmaste tiden. Avtalet är villkorat att Bolagets revisorer godkänner apportegendomen.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom tolv månader. NEVI har som mål att vara delaktiga i målbolagens affärs- och strategiutveckling.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar