Investerar i Partner Fondkommission AB

New Equity Venture Int. AB har per idag förvärvat 11 901 stycken aktier (7,46 %) i Partner Fondkommission AB. Pris per aktie var 25,00 SEK och den totala köpeskillingen var 297 525 SEK. Partner FK hade vid utgången av kvartal tre ett eget kapital på cirka 4,7 MSEK.  

Partner FK är en partnerägd fondkommissionär (12 delägare) med kontor i Göteborg och Stockholm. Bolaget har sex medarbetare och VD för Bolaget är Torben Oskarsson.

Köpet av aktierna är villkorat att samtliga befintliga aktieägare i Partner FK godkänner köpet.

About Partner FK

Partner Fondkommission is an independent investment banking boutique offering qualified financial advice. Our services include advice in relation to Mergers & Acquisitions, Equity Capital Markets including fund raising, as well as market listings, and strategic financial advice. 

We focus on small to mid-cap companies mainly in the Nordic market. By offering high quality services, we strive to grow through recurring and satisfied clients and investors.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.


Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar