Investerare köper aktier i FGG av NEVI

Report this content

Stockholm 2017-12-18

 En grupp kapitalstarka investerare med erfarenhet från spelmarknaden, utgörandes av både bolag och privatpersoner, har per idag förvärvat 40 000 000 aktier i Future Gaming Group International AB utanför marknaden från NEVI-koncernen till en premie mot dagens (2017-12-18) inledningskurs. Det är NEVI-koncernens uppfattning att köparna, som uttryckt en långsiktighet i sitt ägande i Future Gaming Group, kommer att ytterligare bidra till FGG:s fortsatta framgång.   

NEVI-koncernen minskar i och med försäljningen sitt ägande från cirka 19 % till cirka 12,5 % av kapital och röster i Future Gaming Group.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
Email: ir (at) newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2017.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar