Jakten efter nya bolag och tilläggsinvesteringar intensifieras i och utanför Sverige

Stockholm 2018-12-10 

NEVIs innehav Zoomability – som tillverkar och säljer eldrivna terrängfordon som hjälper rörelsehindrade världen över – ska under januari genomföra en kapitalanskaffning för att stärka balansräkningen samt förbereda för en notering på lämplig marknadsplats. Bolaget har under flertalet år kämpat med en svag balansräkning som hämmat bolagets utvecklingspotential. Nuvarande styrelse och ledning har dock genom ett storstilat arbete skapat förutsättningar för en stark framtid och med det kapital som är på ingång finns det goda möjligheter för bolaget att flytta fram sina positioner. NEVI kommer sedvanligt vara delaktig i planerad emission och har en förhoppning om att notering ska kunna ske under första delen av 2019.

Under hösten har NEVI även tagit stora steg i målsättningen att internationalisera sin investeringsverksamhet. NEVI förhandlar i skrivande stund med flertalet bolag med bas eller med representation i Storbritannien. Vår syn på brexit är att rädslan för det okända skapar utökade möjligheter att nosa rätt på guldkorn till en rimlig värdering. Vi är övertygade att Storbritannien, och i synnerhet London, fortsatt står starkt när det kommer till affärsmöjligheter. Bildandet av vårt joint venture bolag NEVI UK har öppnat dörren till flera intressanta investeringar. NEVI har som mål att själva eller genom innehav genomföra ytterligare minst en investering innan första kvartalets slut 2019.  
 

// 

            
För mer information, kontakta bolaget på:
 

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com 

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras. För NEVI slutar aldrig jakten på att hitta nya intressanta bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar