Kapitalisering av iApotek.se & shaveit.se

Stockholm 2016-06-30

New Equity Ventures koncernbolag B18 Invest 1 AB med varumärkena shaveit.se och iApotek.se har genomfört en första nyemission om 3 000 000 SEK. NEVI har i emissionen själva tecknat sig för 1,5 MSEK (7500 aktier á 200kr per aktie). Efter emissionen äger NEVI koncernen 88,5 % av Bolaget. Pre-money värdering vid emission var satt till 10 MSEK. Emissionslikviden ska primärt användas till marknadsföringsaktiviteter. Styrelsen för B18 Invest 1 AB har låtit meddela att Bolaget har som mål att resa mer kapital under 2016.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar