Kommunike årsstämma - beslut om utdelning

Report this content

Stockholm 2021-05-27

Idag 2021-05-27 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Samtliga beslut var enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats, följande materiella beslut fattades.

Stämman fastställde resultat och balansräkning för såväl bolaget som koncernen samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. Det beslutades om utdelning om 0,38 kr per aktier.
Avstämningsdag: 2021-05-31
Utbetalningsdag: 2021-06-03

Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.
Stämman beslutade att välja följande styrelse:
Thomas Jansson, Christian Kronegård, John Ekeberg, Kristoffer Martin, samtliga omval.
John Ekeberg fortsätter som som ordförande.

Stämman beslutade om omval av revisorsfirma i Parsells Revisionsbyrå AB med huvudansvarig revisor Jan Hamberg.

Stämman beslutade om arvoden till ledamöter om 23 800 kr. Ordförande erhåller ytterligare 23 800 kr. Detta avser ledamöter som inte är anställda av bolaget eller utför löpande konsultation. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.Stämmans beslut var under samtliga punkter enhälligt. 
//


För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.