Kommunike extra stämma NanoCap Group AB (publ)

Report this content

Stockholm 2021-11-11

Idag 2021-11-11 höll NanoCap Group AB (publ) (nya namnet). Samtliga beslut var enhälligt och i enlighet med de förslag som tidigare presenterats, följande materiella beslut fattades.

Stämman beslutade om nytt namn:
NanoCap Group AB (publ)

Beslut om nya ledamöter enligt förslag:
Thomas Jansson - VD
Kristoffer Martin - ordförande
Anders Bergström
Marcus Carning 

Stämmans beslut var under samtliga punkter enhälligt.
 

Beskrivning nya ledamöter:
Anders Bergström - 1966
Lång karriär inom noterad miljö, bland annat som grundare till True Heading. Vidare grundare av Seapilot, en av världens första appar för navigering till havs. För övriga uppdrag kan nämnas; ledamot av Sjöofficerssällskapet samt Sällskapet. Studier: Högre militär utbildning Marinens Krigsskola samt Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
Marcus Carning - 1989
Karriär inom logistik och strategisk planering på bland annat SAS och Bring. Utbildad inom business och administration på Södertörns högskola samt utbildad Pilot via Svensk pilotutbildning. 


//


För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 


NanoCap Group (publ)
NANO har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NANO investerar i ska noteras inom en snar framtid. NANO har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.