Korrigering - Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari

Report this content

Stockholm 2021-03-08

Korrigering jämförelseår är korrigerat till 2020, tidigare 2019

NEVI fortsätter arbete med de onoterade dotterbolagen. Under februari uppgick den preliminära omsättningen till 3,3 MSEK (3,1 MSEK 2020), en tillväxt på sex procent. Det ska belysas att detta skett trots hårda restriktioner pga av pandemin vilket inte hade påverkat verksamheterna under februari 2020. 
NEVI fortsätter att, vid sidan av arbetet med den noterade portföljen fortsätta utvecklingen med de onoterade innehaven samt tilläggsförvärv inom detta område. Per dags dato för NEVI dialog med potentiella förvärv att lägga till kategorin onoterade dotterbolag. Målbolagen omsätter drygt 10 MSEK med resultat (EBITDA) innan COVID-19 svagt positivt.

//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar