Korrigering av information angående UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-10-10

I tidigare PM har Bolaget kommunicerat ut att NEVI ingått ett LOI med ägarna till UBERCRATE LTD. Idag under pågående DD-process har Bolaget upptäckt att det finns en viss differens i de siffror angående intäkter, resultat och betalande kunder gentemot den information Bolaget tidigare erhållit från säljarna.

NEVI kommer därför inleda diskussioner om en korrigerad köpesskilling.

NEVI ser fortsatt positivt UBERCRATE LTD:s verksamhet och på möjligheten att via dotterbolaget A IT-Solutions II AB genomföra förvärvet och kommer därför fortsätta samtala med bolagets ägare.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktoberr 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar