Kvartalsrapport ett - 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil)

2016-01-01 - 2016-03-31


Finansiell översikt

Koncernens finansiella översikt Q1 2016
  • Totala intäkter uppgick till 5,6 MSEK (15,9)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (0,9)
  • Periodens resultat uppgick till 8,0 MSEK (1,7)
  • Resultat per aktie uppgick till 2,74 SEK (0,66)

Moderbolagets finansiell översikt q1 2016
  • Totala intäkter uppgick till 0,05 MSEK (0,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (-0,5)
  • Periodens resultat uppgick till 16,7 MSEK (1,1)
  • Resultat per aktie uppgick till 5,73 SEK (0,41)Antalet aktier

Bolaget har per 2016-03-31, 2 910 900 stycken aktier.

Varav 266 666 av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.

Kommande rapporter

Delårsrapport två 2016                                              28 juli 2016

Delårsrapport tre 2016                                               27 oktober 2016

Styrelse & VD innehav

Thomas Jansson, ledamot, VD 266 666 stycke av serie A, 715 673 stycken av serie B

Tomas Du Rietz, ledamot, ordf. 0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

Carl Kock, ledamot 0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

Christian Kronegård 0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

Risker

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget.   

Prenumerera

Dokument & länkar