Lägesrapport från nytillträdd VD

Stockholm, 2019-01-22

Igår eftermiddag tillträdde jag åter igen som VD för NEVI med målet att öka tempot och utveckla vår verksamhet för att igen skapa högst möjliga aktieägarvärde. Jag förväntar mig från idag, att samtliga i vår organisation ökar såväl arbetsbelastning som tempo för att åter nå betydligt högre avkastning för våra aktieägare. Vi kommer framledes dela upp organisationen i två delar, en för investeringar i nya bolag och en för uppföljning och konsultation för våra befintliga innehav. Framöver ska NEVI vara tydligare och mer kritiska i vår uppföljning av våra investeringars verksamhet och utveckling. Vi kommer framöver fokusera i mycket större utsträckning på att samtliga våra innehav ska vara lönsamma.   

Under våren kommer vi fortsätta vår expansionsplan och etablering av vår verksamhet i Storbritannien. Utöver våra befintliga innehav med koppling till Storbritannien är målet att genomföra fler investeringar där, såväl direkta som genom befintliga innehav.

Att vår verksamhetsmodell fungerar har vi sedan tidigare konstaterat och bevisat, NEVI har under de senaste åren genomfört flertalet investeringar samt utvecklat egna in-house project. Jag vill främst lyfta fram vårt senaste in-house projekt iApotek som gått från en skrivbordsprodukt till att idag på årsbasis omsätta ca 42 MSEK. Ökningen kommer via såväl förvärv som via egen utveckling, helt i linje med våra mål och strategier. Detta är såklart en fantastisk utveckling, men som vi ser det enbart en början.  

Att vi även genomfört investeringar på den internationella marknaden ses tydligast genom bolagen Ayima Group med huvudkontor i London samt vårt esports bolag M.O.B.A. Network med ursprung från Vancouver i Kanada. Bägge dessa Bolag har sin verksamhet på den internationella scenen. Andra intressanta bolag i portföljen är it-bolaget CGIT, Spotlight noterade gaming-plattformen Game Chest Group samt retail-bolaget HUBSO som just nu genomför en kapitalanskaffning med målet (NEVIs mål) att noteras under 2019-2020.

Med detta sagt vill jag önska alla befintliga och potentiella aktieägare en skön och händelserik vår!

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar