Lägesuppdatering “in-house-projekt”

Stockholm 2016-09-30

NEVI har meddelats av styrelsen för Bolagets “in-house-projekt” att tjänsten iApotek fått en längre handläggningstid hos läkemedelsverket än beräknat för godkännande av försäljning av läkemedel. Därför har ledningen beslutat att invänta fullskalig lansering av tjänsten tills det att läkemedelsverket godkänt Bolagets ansökningar för försäljning av läkemedel. Inledningsvis var planen att sälja produkter som ej krävde tillstånd från läkemedelsverket, men nu har ledningen valt att istället invänta en godkännande från läkemedelsverket. Handläggningstiden är minst 90 dagar.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar