Lägesuppdatering för NEVI - juli 2017

Report this content

Stockholm 2017-07-06

Med avslutad emission i ryggen, vilket tillförde Bolaget drygt 6 MSEK tar NEVI nästa steg i utvecklingen. Bolaget har inlett en  rekryteringsprocess av en in-house jurist samt ytterligare en medarbetare på ledningsnivå för att öka på investeringstempot. Som tidigare kommunicerats för Bolaget dialog med 3-5 potentiella investeringar. Samtidigt genomför NEVI en genomgång av befintliga innehav för att se vilka innehav som över tid kommer ge högst avkastning till Bolagets aktieägare. Bolaget har sedan tidigare beslutat att lämna bolaget P&T och letar efter lämplig tagare. Förlusten kommer uppgå till högst 500 000 SEK (troligtvis något lägre) och kommer förmodligen bokas under kvartal tre 2017.      

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6:e  juli 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar