Lägesuppdatering för NEVI:s e-sport innehav

Stockholm 2018-09-17

NEVI:s innehav Game Chest Group AB (GCG) har inlett sitt arbete inför en planerad notering under hösten 2018. Verksamheten i GCG fortsätter att utvecklas enligt befintlig plan, med fokus på utveckling av tjänster samt marknadsföring för fler kunder. GCG säljer sina abonnemang via två portaler  – där i bland Gamethrill.io. Den tidigare ägaren av det förvärvade dotterbolaget Ubercrate Ltd har återinvesterat sin tilläggsköpeskilling på 911 000 kr i aktier i i GCG. Återinvesteringar skedde till en aktiekurs om 5,24 kr och motsvarade 174 000 aktier och en ägarandel i GCG om ca 2,5 procent. NEVI äger idag 3 979 946 aktier vilket efter nyemissionen motsvarar ca 56 procent av GCG. Avslutningsvis har NEVI informerats om att innehavet Linkdev tillträtt sitt första förvärv (se pm 2018-09-07) fredagen den 14 september 2018.

NEVI kommer även framöver fortsätta sitt letande av bolag inom segmentet e-sport och ser det nystartade bolaget (NEVI UK) i London som ett steg i det arbetet.         

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september 2018.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar