Lägesuppdatering för NEVI:s intressebolag HUBSO

Stockholm 2018-02-27

NEVI och Tourns joint-venture projekt HUBSO har lämnat följande lägesuppdatering:

  • Sedan HUBSO tog över driften av av Samir Badrans webshop har försäljningen tredubblats. Vid tidpunkten för hans deltagande i Melodifestivalen lanserades ytterligare ett par produkter och fler är på väg. I samband med övertagandet av driften har den grafiska profilen stöpts om och konceptet rörande varumärket You Made Me (youmademe.se) har förtydligats och lyfts fram ytterligare.

  • Sanne Alexandra har tidigare funnits på NA-KD och har sedan flytten till HUBSO nylanserat webshoppen shop.sannealexandra.se. Dessutom släpptes i samband med detta ett par produkter i Sannes egna design vilka visade sig vara väldigt populära då majoriteten av produkterna sålde slut inom ett dygn.

  • HUBSO har signerat ett avtal med webshoppen Te- och Kaffehuset (teochkaffehuset.se) som drivs av Kitchenlab. HUBSOs uppdrag är där att ta ett nytt grepp samt lyfta shopen rent visuellt. Huvudfokuset är öka konverteringen av besökare till köpare genom att skapa en mer användarvänlig shop med tydligare koncept och sortiment. HUBSO bistår även med expertis inom digital marknadsföring.

NEVI äger ca. 21% av rösterna och ca. 47,5% av kapitalet i HUBSO AB.

HUBSOs affärsidé är att utveckla och driva en IT-plattform som administrerar och automatiserar publicering av e-commerce system. Tourn bidrar med ett stort nätverk av influencers samt kompetens av utveckling av IT-systemet och NEVI bidrar med finansiering.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
Email: ir (at) newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar