Lägesuppdatering iApotek

New Equity Venture har meddelats av styrelsen för iApotek Int AB att bolaget i dagsläget uppfyller de krav som krävs för att sälja produkter (receptfria läkemedel) via hemsidan iApotek.se. iApotek Int AB upprättar per idag de sista dokumenten och genomför uppdateringarna på hemsidan för att inleda försäljningen inom kort. Styrelsen för iApotek har nu som mål att ta Bolaget till nästa nivå och avser att under slutet av 2016 till början av 2017 genomföra en kapitalanskaffning.

NEVI-koncernen har i samband med lägesuppdateringen från iApoteks styrelse valt att avyttra 714 000 stycken aktier (14,28 % av bolagets totala aktier) á 2,80 SEK (bolagsvärde för transaktion 14 000 000 SEK). Syftet med försäljningen är att sprida ägandet och ge Bolaget kapitalstarka ägare inför framtida expansion och kapitalanskaffning.      

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar