Lägesuppdatering in-house-projekt iApotek.se

Report this content

Stockholm 2016-05-12

New Equity Venture koncernen har som tidigare kommunicerat som mål att årligen lansera egna in-house-projekt. Målet är att utveckla tjänsterna, lansera dem, drifta dem för att därefter hitta finansiärer och/eller strategiska samarbetspartners.

Utvecklingen för vårt andra projekt www.iApotek.se har gått snabbare än väntat och vi planerar för en lansering av tjänsten juni 2016. Vi har nu erhållit de godkännande som krävs från läkemedelsverket för att sälja produkterna som går under kategorin: “vissa receptfria läkemedel och/eller nikotinläkemedel” och vi slutförhandlar med grossister inom området.

iApotek.se kommer drivas i separat dotterbolag med egen personal och drift. Försäljningen kommer ske online på hemsidan www.iApotek.se och distributionen kommer inledningsvis ske i egen regi. 

//     

För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar