Lägesuppdatering med uppdatering kring avvecklade projekt

Report this content

Stockholm, 2019-06-10

NEVI har under våren som ett led i att optimera utvecklingen av verksamheten konsekvent kommunicerat allt hårdare krav till ledning i innehav och utvecklingsprojekt om att konkreta resultat ska kunna uppvisas till stöd för att bolaget/projektet rör sig i rätt riktning. Som en direkt konsekvens av att tillräckliga resultat inte kunnat uppvisas har NEVI beslutat att avbryta arbetet med DOCCI.se samt skriva ner värdet i Entella och Power & Tower. NEVI kommer framöver inte driva eller vara delaktiga på annat sätt i nämnda projekt/bolag. NEVI vänder istället blicken mot kommande lanseringar av nya in-house projekt under andra halvåret av 2019. Det aktiva arbetet med detta planeras kunna starta igång i samband med att bolagets kapitalbas stärks.  

Vidare arbetar NEVI nära styrelsen för Zoomability för att slutföra den pågående noteringsprocessen. Målet är en notering under juni/juli 2019. Avseende NEVIs innehav MOBA ser utvecklingen positiv ut, bolaget visade fin tillväxt under de två första kvartalen och NEVI ser mycket positivt på utvecklingen av verksamheten  och värdeutvecklingen i MOBA. Av våra mindre innehav ser vi ljust på ORGO TECH och Game Chest Group som båda bolagen har intressanta affärsmodeller och hårt arbetande medarbetare.

//

              
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar