Lägesuppdatering NEVI; Shaveit.se, Mobilåtervinning, Sjöstrand Coffee

Report this content

New Equity Venture fortsätter arbetet med sitt in-houseprojekt Shaveit.se. NEVI har nu bildat ett separat dotterbolag med namnet Shaveit Int. AB där verksamheten kommer att drivas med start 2016. Målet är att under 2016 kapitalisera Bolaget genom att ta in externa ägare.

Sedan vårt dotterbolag Stureguld Sverige AB delade ut hela sitt dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB har NEVI erhållit sina aktier. NEVI erhöll 270 377 stycken aktier vilket motsvara 37,7 % av Mobilåtervinnings röster och kapital.

Avslutningsvis kan vi konstatera att NEVI:s senaste investering Sjöstrand Coffee i december 2015 blev godkända för notering på AktieTorget under förutsättning att ägarspridningen om 200 ägare uppfylls. Sjöstrand kommer därför genomföra en fullt garanterad spridningsemission under perioden 11 – 29 januari 2016. Förväntad första dag för handel är 14:e februari 2016.

//         
För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar