Lägesuppdatering och uppdatering kring kapitalinjektion

Report this content

Stockholm, 2019-03-29

Så var 2019 års första kvartal nästan över. För NEVI har tempot varit högt och vi fortsätter diskussioner med intressanta investeringsobjekt, samt stöttar våra större innehav vid frågor om förvärv, strategi och allmän utveckling. Vi har fyra innehav som aviserat att de genomfört eller kommer genomföra kapitalanskaffningar. Det är Ayima, Premet, Hubso samt M.O.B.A samt två innehav som inlett processen att bli noterade (Zoomability & Earners Alliance).

Som tidigare kommunicerats undersöker bolaget kontinuerligt olika kapitaliseringsalternativ. Per dags dato för bolaget dialog med investerare om att ta upp kredit för att skapa större investeringsutrymme.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar