Lanserar iApotek.se

Stockholm 2016-06-15

New Equity Venture Int. koncernen fortsätter utvecklingen av “in-house-projekt”. Som tidigare meddelats har utvecklingen av tjänsten iApotek.se pågått under en tid och per idag 2016-06-15 lanseras tjänsten.

Bolaget har idag lager och distribution internt, men kommer under hösten flytta lager och distribution till tredje part. Vidare pågår en kapitaliseringsprocess för att i full kraft kunna marknadsföra och vidareutveckla tjänsten under hösten.

Målet är att erbjuda receptfria läkemedel till marknadsmässiga priser. Tjänsten passar väl in i tiden, då diskussion om allt för dyra läkemedel förs runt om i välden.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar