Marknadsmeddelande 156 - New Equity Venture International AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i Game Chest group den 29 juni 2018

Report this content

Villkorat beslut på New Equity Venture International AB:s (Bolaget) årsstämma den 28 juni 2018 kommer sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till utdelning av aktier i Game Chest group AB bli den 28 juni 2018. Avstämningsdag är den 2 juli 2018.

Nio (9) aktier i Bolaget medför rätt till två (2) aktier i Game Chest group.

Information om aktien:
Kortnamn: NEVI B
ISIN-kod: SE0004020931
Orderboks-ID: 412R
CFI: ESVUFR
FISN: NEWEQUITYI/SH B
Utdelning: Aktier i Game Chest Group AB
Handel exkl. utdelning: 29 maj 2018
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 19 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com