Marknadsmeddelande 208/17 - Sista dag för handel med BTA i New Equity Venture AB

Report this content

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, NEVI BTA B, är den 27 juli 2017.  

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: NEVI BTA B
ISIN-kod: SE0010023614
Orderboks-ID: 139124
Sista handelsdag: 27 juli 2017

Stockholm den 25 juli 2017 

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Prenumerera