NanoCap Group AB avseende Ecore Group AB

Report this content

Stockholm, 2022-01-04

NanoCaps innehav, Ecore Group AB  har kallat till extrastämma 2022-01-05. Stämman ska avhandla val av ny styrelsesammansättning, vilket föreslagits av bolagets nya huvudägargrupp. Detta är helt i linje med NanoCaps affärsmodell och strategi; att våra innehav erhåller nya aktiva huvudägare som kan driva våra innehav vidare och förhoppningsvis skapa hög avkastning över tid. Med det sagt önskar vi Ecore:s nya huvudägare lycka med dess långsiktig plan att bygga Ecore Group AB till ett stort e-handelsbolag.

//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com


NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.