NanoCap Group AB information om avyttring av aktier

Report this content

Stockholm 2021-12-10

Enligt Spotlights regelverk ska bolag informera när man passerar “ägergränsen” 15 % av kapitalet och/eller röster, därav följande. NanoCap har passerat ägandegränsen 15 % i innehavet Mandel Design AB. NanoCap äger 4 530 000 (14,7% ) aktier efter försäljning. Transaktion: Sålt 110 000 aktier innehav innan försäljning: 4 640 000 st (15,02 %).  

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. 

**Omräknat till dagens antal aktier (4,1 miljoner aktier)

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. 

-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.  


 

//     
 


För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

 


NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.