NanoCap Group AB kommenterar inför extra stämma i Ecore Group AB

Report this content

Stockholm, 2022-01-05


 

Innehavet; Ecore Group AB genomförde en företrädesemission under april 2021 då bolgets aktie blev “kortad”. NanoCap vill en gång för alla dementera alla uppgifter om att NanoCap lånat ut aktier, eller på något sätt var inblandade i kortningen. Syftet med detta meddelande är att få stopp på ryktesspridningen att NanoCap lånat ut aktier, eller på något annat sätt var delaktig eller möjliggjorde för genomförandet av kortningen. Bolaget har i öppna dialoger, mail och samtal dementerat uppgifterna men vill härmed förtydliga detta inför stämman idag. Det var med andra ord annan större part som lånat ut aktier. Hela handlingen var helt emot våra principer, värderingar och riktlinjer för storägare i tillväxtbolag. I övrigt ser vi med tillförsikt fram emot stämman och önskar återigen bolagets nya ägargrupp lycka till in i framtiden.   


 


//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com


NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.