NanoCap lämnar lägesuppdatering inför 2022

Report this content

Stockholm, 2021-12-28


 

2021 närmar sig sitt slut och vi har under året skapat en starkare plattform att arbeta från. En del i processen var att byta namn för att tydligare belysa och beskriva vad vi gör, och inom vilket segment vi arbetar. Bolaget har erhållit en ny styrelse med nya kompetenser, dessa kommer över tid bidra till ytterligare avkastning i vår portfölj. Men den viktigast händelsen under året var att vi slutebetalade samtliga externa lån samt tillträdde 100 procent av Precisionstål. Dessa två händelser bidrar finansiellt till att bolaget går in i 2022 som en betydligt starkare bolag än vi gick in i 2021. Att eliminera finansiella kostnader samtidigt som vi så smått börjar erhålla positivt operationellt kassaflöde från dotterbolag kommer bidra positivt till den finansiella utvecklingen. Trots en volatil marknad 2021 har vi fortsatt skapa fin avkastning, till dags dato har värdetillväxten varit dryga 40 % under 2021 vilket får ses som godkänt. För att skapa samma fina utveckling under 2022 ska några av följande bolag  prestera enligt plan: Tourn, MOBA, Mediacle, CGIT, Ayima och Precisionstål.    

När vi tittar mot 2022 ser vi fina möjligheter, med stark balansräkning och flertalet rätt positionerade innehav. Vi kommer fortsätta vårt långsiktiga ägarskap i våra innehav, samtidigt som vi kontinuerligt letar nya medaktieägare med långsiktigt ägarperspektiv, och rätt kompetens för att driva bolag i noterad miljö. Samtidigt som vi fokuserat på våra befintliga innehav för vi kontinuerligt dialog med flertalet potentiella investeringsobjekt. Vi tittar på såväl mindre som lite större, och med fördel utanför Sverige. Vi upplever att priserna utanför Sverige är bättre och objekten mer inriktade mot en internationell marknad med större utvecklingsmöjligheter. Genom åren har vi byggt upp ett nätverk av partners som hjälper till att finna intressanta objekt och desto fler investeringar vi genomför utanför Sverige desto tryggare och smidigare blir processerna. Jag hoppas 2022 blir året vi gör fler investeringar utanför Sverige än i Sverige.  

Avslutningsvis vill vi önska alla medaktieägare ett Gott Nytt År! 


//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com


NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.