NanoCap lämnar substansvärde för utgången av 2021 (december), upp 55 %, samt uppdatering inför 2022

Report this content

Stockholm, 2022-01-11

Substansvärdet ökade med 54 % under 2021. 

NanoCaps- utveckling substansvärde*

2021-12-31 340 MSEK 82 sek per aktie

2021-11-30 321 MSEK 77 sek per aktie

2021-10-31 380 MSEK 91 sek per aktie

2021-09-30 339 MSEK 82 sek per aktie 

2021-08-31 364 MSEK 88 sek per aktie

2021-07-31 310 MSEK 75 sek per aktie

2021-06-30 264 MSEK 64 sek per aktie

2021-05-31 283 MSEK 68 sek per aktie

2021-04-30 337 MSEK 81 sek per aktie

2021-03-31 281 MSEK 68 sek per aktie

2021-02-28 268 MSEK 65 sek per aktie 

2021-01-31 226 MSEK 54 sek per aktie

2021-12-31 340 MSEK 82 sek per aktie

2020-12-31 221 MSEK 53 sek per aktie

2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 39 sek per aktie

2017-12-31 109 MSEK 26 sek per aktie

2016-12-31 105 MSEK 25 sek per aktie 

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. 
-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.
-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. 
-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.
NanoCap är väl förberedda inför 2022 och portföljen av bolag ser intressant ut. Att NanoCap ökade substansvärdet med 55 procent under 2021 är bra men vi ska fortsätta arbete under många år framöver. Samtidigt sonderar vi kontinuerligt marknaden efter nya investeringsobjekt för att utveckla och förbättra portföljen, detta samtidigt som vi letar partners som vill ta över ägarrollen i våra innehav och ta dem till nya nivåer likt Mandel; och belyser åter att NanoCap ej lånade ut aktier vid kortningen. Det var vår medaktieägare Almond som lånade ut aktier. Med det sagt kommer vi fortsätta vårt långsiktiga ägarskap och följa upp utvecklingen enligt våra beskrivna riktlinjer och krav. Nu närmast följer en intressant tid med genomgång av bokslutkommuniker och uppföljning av våra innehavs utveckling under 2021 för att utvärdera respektive innehavs utvecklingspotential. Under 2022 kommer fortsatt resurser läggas för utveckling av våra ej noterade innehav. Vi arbetar hårt för att de ska bidra med ett kassaflödes som täcker samtliga NanoCap:s administrativa kostnader i framtiden. Som sagts tidigare för NanoCap kontinuerligt dialog med investeringsobjekt och vi söker kontinuerligt medinvesterare för framtida investeringar. Väl mött 2022. 

//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling. För mer information om NanoCap besök bolagets hemsida.