NanoCap lämnar uppdatering kring informationsgivning

Report this content

Stockholm, 2022-01-07


 

NancoCap kommer fortsättningsvis utöver regulatoriska pressmeddelanden kontinuerligt informera om bolagets utveckling av substansvärde samt dotterbolags omsättningsutveckling. Vidare kommer bolaget framleds bemöta felaktigheter som skrivs i olik forum avseende bolaget. NanoCap kommer bemöta eventuella felaktigheter med svar och hänvisning till bolagets ir-mail för uppföljning och frågor, bolaget kommer använda ir-nanao som namn. Om bolaget erhåller stort inflöde av frågor kommer dessa besvaras och publiceras i separata pressmeddelanden. Syftet med genomförandet är att skapa en hög transparens med våra aktieägare och investerare-communityt för att över tid öka bolagets värde och dementera felaktigheter om bolaget. 


//
 

          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com


NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.