NEVI - delårsrapport 2 för 2021

Report this content

Stockholm 2021-08-27

Fullständig rapport fins bilagd. 

VD har ordet Kära aktieägare, 
Substansvärdet uppgick till 64 kr per aktie vid periodens utgång och värdet har sedan dess ökat. Vi fortsätter skapa värden och vi kommer göra det många år framöver. Som del i processen att öka vårt underliggande värde fortsätter vi att investera i tillväxtbolag samt ökar vårt fokus i våra onoterade dotterbolag, vilka vi även har för avsikt att öka ägandet i.    
Som vi kontinuerligt kommunicerar om; investerar NEVI i intressanta tillväxtbolag samt startar egna in-house projekt. Under årens lopp har vi varit framgångsrika och bevisat att vår affärsmodell fungerar och våra innehav växer. Det är idag lätt att konstatera att majoriteten av våra innehav över tid utvecklats enligt plan och idag är stabilare. Bolag som Mandel Design har gått från att på årsbasis omsätta några miljoner till en förväntad årsomsättning på över 60 MSEK (inklusive förvärv). CGIT är idag en starkt växande aktör inom den svenska AI-utvecklingen, med inriktning fordonsindustri, och Tourn är förmodligen det största influencer-bolaget i Sverige samt MOBA som fortsätter växa såväl organiskt som genom förvärv; med andra ord, vi har en stark kompott av innehav.  
Med det sagt fortsätter vi sökandet efter nya och intressanta investeringar till NEVI eller våra innehav. Vidare letar vi kontinuerligt efter investeringspartners som vill vara med som en Partner från tidiga skeden i nya innehav, eller som vill bli ägare istället för NEVI   
Finansiellt
Koncernens nettoomsättning för kvartal två uppgick till 12,4 MSEK (9,6 MSEK 2020). Koncernens egna kapital uppgick till 134,4 MSEK i jämförelse med 101,8 2020. Koncernens resultatet för kvartalet uppgick till  minus 1,6 MSEK (34,6 MSEK 2020). Det ska noteras att koncernens omsättning och balansomslutning påverkas negativt på grund av omklassificeringen av GoGo från dotterbolag till intressebolag och därmed ej konsolideras på avstämningsdagen och under delar av perioden. Avseende de onoterade dotterbolagen ser vi tillväxt under kvartal två med svagt negativt resultat, avslutningsvis påverkas resultatet negativt av Hubso.   FramåtMed ett sammantaget starkt första halvår bakom oss tar vi nya steg in i hösten. Vi analyserar kontinuerligt marknaden och jag förväntar mig att NEVI under kommande år gör flertalet nya investeringar, samtidigt som vi arbetar med våra befintliga innehav för fortsatt värdetillväxt. Enkelt förklarat, vi fortsätter att göra det vi är bra på! Välkomna med på resan. 


På återhörande!
Stockholm 2021-08-27
Thomas Jansson 
Verkställande direktör
New Equity Venture Int AB 


För mer information, kontakta bolaget på:
Thomas Jansson 
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27:e augusti 2021.

 

Prenumerera

Dokument & länkar