NEVI: nyhetsbrev kring kommande noteringar och onoterade innehav

Report this content

Stockholm, 2019-12-10

Under avslutningen av året noteras två av våra innehav: MOBA & GOGO. 

  • MOBA noteras den 12 december 2019 på Nasdaq Growth Market och redovisade fin tillväxt med rekordomsättning i november (länk PM). Med en välkomponerad styrelse och ett professionellt operationellt team på plats ska de ta ett av världens största e-sport-communityn till nästa nivå. MOBA har under 2019 genomfört två större kapitalanskaffningar utöver spridningsemissionen som nu är avslutat. Bolaget har under 2019 tillförts cirka 74 MSEK och står nu finansiellt rustade för framtiden. Av dessa har NEVI investerat ca 18,5 MSEK.         

  • GOGO noteras med första dag för handel den 18 december 2019. Bolaget är ett spännande bolag inom Lead-generering och kommer framledes vara förvärvintesivt inom området. NEVI investerade i GOGO under kvartal ett 2019 och blev i samband med det också huvudägare. Efter det har arbetet med omstrukturering och tillsättande av ny ledning och styrelse samt notering genomförts på framgångsrikt sätt.   

Efter noteringarna äger NEVI aktier i följande bolag som ej är noterade: Hubso, Partner Fondkommission, WAVR, W & IT Solutions samt vår nyaste investering Mandel Design AB.

Nämnda innehav i ovan stycke värderas vid substansvärderingen för 2019-11-30 till totalt 22 MSEK av totalt 203 MSEK. 

//

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

 New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar