Nevi Advisory har antagits som mentor på NGM MTF

Report this content

Stockholm 2018-06-27

NEVIs helägda dotterbolag Nevi Advisory AB (www.neviadvisory.com) har av Nordic Growth Market NGM AB blivit antaget för att kunna verka som mentor för bolag listade på handelsplattformen NGM Nordic MTF (“NGM”). För att kunna noteras på NGM ska ett bolag anlita en kvalificerad rådgivare, en så kallad mentor, som ska biträda bolaget bl.a. i ansökningsprocessen inför listning och därefter kontinuerligt vara behjälplig inom allehanda frågor för att säkerställa att bolaget lever upp till vid var tid gällande lagar och regelverk.

Kort om Nevi Advisory:

Nevi Advisory har en bred kompetens och lång erfarenhet inom att erbjuda bolag stöd inom ett brett spektra av tjänster som marknadskommunikation, efterlevnad av regelverk och lagar, bolagsstrategi, bolagsbesiktningar (due diligence), upprättande av avtal samt förvärvsprocesser och rådgivning om hur bolag lyfter sin verksamhet till nästa nivå. Läs mer om Nevi Advisory på www.neviadvisory.com.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juni 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterade bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera