NEVI bildar nytt Bolag med tillsammans investerare

Report this content

Stockholm 2016-11-11

NEVI genom helägt dotterbolag (B18 Invest AB) har tillsammans med extern investerare bildat ett Bolag med målet att investera inom IT-kommunikation och IT-infrastruktur. NEVI-koncernen har investerat cirka 440 000 SEK och äger initialt 88 %(AK 504 000 SEK). Målet är att under den närmaste månaderna genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning för att stärka ägandet i Bolaget samt inleda sökandet efter en första investering.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar