NEVI flaggning i Hubso

Report this content

Stockholm 2021-07-07

 

NEVI har sålt 13 000 000 aktier (á 1,45) i Hubso Group AB. 

Innehav efter försäljning 19 237 000 st vilket motsvara 19,8 %. Innehav innan försäljning 32 237 000 st.

//

För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling. 
 

Prenumerera