NEVI förvärvar samtliga aktier i “in-house-projekt”

Report this content

Stockholm 2016-10-05

NEVI koncernen har förvärvat samtliga aktier i in-house-projektet iApotek Int AB, med varumärkena iApotek.se och Shaveit.se. Köpeskillingen för samtliga aktier som förvärvades var 2 000 000 SEK(10 000 stycken á 200 sek). Transaktionen utfördes på ett Bolagsvärde om 13 500 000 SEK.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar