NEVI går in som delägare i ny IT-start-up

Stockholm 2016-11-08

New Equity Venture har genom dotterbolag tillsammans med en grupp investerare beslutat sig för att bilda ett IT-bolag, under arbetsnamnet Entella-IT. Syftet med Bolaget är att genom förvärv bilda ett IT-bolag med inriktning mot molnbaserade produkter samt applikationer för mobiltelefoner. NEVI-koncernens investering vid bildandet motsvarar cirka 13 % av aktiekapital om 500 000 SEK.
För att bolaget ska kunna uppnå sina mål om att förvärva dotterbolag under de närmaste kvartalen finns det en möjlighet att Entella genomför intern eller extern finansiering som minskar eller ökar NEVI ägarandel i Bolaget.    

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar