NEVI går in som investerar i bolag inom e-commerce

Report this content

New Equity Venture, genom dotterbolag, har per 2016-05-19 investerat i E-commerse bolaget Transiro(www.transiro.se). Transiro utvecklar e-commerce tjänster inom transportsektorn och har idag kunder såsom Arlanda Express och Buss Akuten. Bolagets tjänster utvecklas och säljs primärt på den skandinaviska marknaden.

NEVI koncernen har investerat 250 000 SEK för 16 % av röster och kapital. NEVI kommer ta en aktiv ägarroll i bolaget och målet är att Transiro till hösten ska kapitaliseras ytterligare.

För mer information om Transiro kontakta:

VD:                      Tobias Beckman

Tel:                      +46 (0) 70 778 47 22

E-post:                info@transiro.se

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar