NEVI har avyttrat aktier i Acrinova

Report this content

Stockholm 2015-09-25

New Equity Venture Int AB har idag 2015-09-25 sålt 200 000 aktier i Acrinova AB till ett fåtal investerare,
där Ateneum AB är störste köpare med 160 000 aktier.

Efter försäljningen äger NEVI 315 246 aktier motsvarande 25,5 %.

Vidare har NEVI idag ingått avtal om att avyttra ytterligare 150 000 stycken aktier i Acrinova till Ateneum AB per den 30 oktober 2015.

Pris per aktie vid bägge transaktionerna är 46 kronor, med justering för eventuell utdelning/inlösen.        

//               

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar