NEVI har för avsikt att teckna aktier i innehavet Entella IT AB:s spridningsemission

Report this content

Stockholm 2018-03-20

NEVI ser mycket positivt på att koncernens innehav Entella blivit godkända för notering på AktieTorget. Noteringen innebär en ökad synlighet mot kunder och en bra möjlighet att etablera sig internationellt genom ökad transparens och trovärdighet mot marknaden. NEVI har goda förhoppningar om Entellas möjligheter till fortsatt utveckling och tillväxt.

NEVI har mot denna bakgrund för avsikt att fortsatt stötta sitt innehav genom att teckna aktier i den spridningsemission som genomförs i samband med noteringen.

Kort om Entella:

Entella har sedan 1986 varit verksamt inom IT-sektorn och ingår sedan juni 2017 i en koncern med ca 60 anställda, beståendes av moderbolaget Entella IT AB (publ) samt dess dotterbolag Entella AB (Sverige) och Entella Indien Ltd Pvt (Indien). Entellas affärsidé är att leverera kundanpassade digitala lösningar med högsta värde för kunden, samt erbjuda specialistkompetens och IT-lösningar med engagerade konsulter som ökar kundernas affärsnytta.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar